LIBEREC V - ul. Boženy Němcové 12/18
723 857 217
info@bicom-liberec.eu

BICOM

ANAMNÉZA

Co je terapie BICOM?

Přístroj Bicom s diagnostickými i terapeutickými možnostmi pracující na bázi biorezonance a umožňuje léčbu akutních a chronických onemocnění. Přístroje Bicom se využívají v humánní, dentální a veterinární medicíně a jsou registrovány jako zdravotnické prostředky třídy, ale jedná se stejně jako u homeopatie a akupunktury o oblast tzv. komplementární medicíny. 

Diagnostická část přístroje (EAV) pracuje na principu měření vodivosti v místě akupunkturních bodů. Odchylky od jejich normálních hodnot umožňují diagnostikovat příčiny obtíží na fyzické a psychosomatické úrovni. Další možností diagnostiky je testování za pomocí testovacích sad a tenzoru. Tuto testovací techniku používá 90% terapeutů.

Terapeutická část snímá pomocí elektrod kmitočty organizmu, upravuje je pomocí biologického filtru a zharmonizované vrací zpět. Celá řada fyzikálních vlivů včetně slabých elektromagnetických polí (což je případ Bicomu ) ovlivňuje buněčnou membránu, aktivní i pasivní transport, a tím i metabolismus a funkci buňky. Dochází tak k harmonizaci organismu na biofyzikální úrovni a k aktivaci samoregulačních schopností a odstranění obtíží. 

Podobně lze snímat kmitočty i různých organických či anorganických látek a tyto kmitočty dále upravovat. Této možnosti se využívá např. při léčení alergií, bakterií, virů, plísní,  závislostí vč. kouření a detoxikaci organizmu.

V paměti přístroje Bicom optima II. generace je uloženo 1176 terapeutických programů a 548 digitálních substancí. Všechny programy lze individualizovat testováním přímo na klienta. Tímto způsobem lze pozitivně optimalizovat veškeré zdravotní obtíže, často s velmi překvapivými výsledky. Mimo jiné u alergií, zažívacích potíží, migrén, chronických únavových stavů, snížené imunity, opakovaných infekcí dýchacích cest, močových cest, prostaty, borreliosy, virů, EBVirosy, infekční mononukleosy, salmonelosy, psychosomatických obtížích atd., ale i u různých bolestivých stavů pohybového aparátu.

Podobné symptomy se podílí i na zhoršování kondice u zvířat včetně domácích mazlíčků. Terapeutická metoda Bicom diagnostikuje a následně terapeuticky podporuje optimalizace kondice. Terapeutická metoda Bicom tak  nachází uplatnění v celostní péči o lidi i zvířata, především při péči o kondici psů.

Terapie BICOM je založena na celostním přístupu a upřednostňuje zjišťování příčin nikoli pouze příznaků.

Celostní medicína tedy léčí jiným způsobem, a to tak, že najde a řeší příčiny nemoci, které mohou být rozprostřeny různě po těle, ale i v psychice. Na rozdíl od západního lékařství neléčí jen příznaky nemoci. Nenutí pacientovi závislost na lécích, které mohou škodit vedlejšími účinky a tím mohou u pacienta vyvolat jiné potíže. Proto i správný BICOM terapeut na klienta pohlíží jako na celou bytost a nejen jako na komplex buněk a biochemických procesů. Je tak schopen najít a následně odstranit fyzické i psychické nedostatky.

Terapie BICOM je založena na celostním přístupu a upřednostňuje zjišťování příčin nikoli pouze příznaků.

Člověk není tvořen jen buňkami, tkáněmi a orgány, ale i rozumovými a emočními projevy. Celostní medicína tedy léčí jiným způsobem, a to tak, že najde a řeší příčiny nemoci, které mohou být rozprostřeny různě po těle, ale i v psychice. Na rozdíl od západního lékařství neléčí jen příznaky nemoci. Nenutí pacientovi závislost na lécích, které mohou škodit vedlejšími účinky a tím mohou u pacienta vyvolat jiné potíže. Proto i správný BICOM terapeut na pacienta pohlíží jako na celého člověka a nejen jako na komplex buněk a biochemických procesů. Je tak schopen najít a následně odstranit fyzické i psychické nedostatky.

METODA BICOM pracuje se symptomy v těchto kategoriích:

Alergie
Bakterie
Čelist
Dermatologie
Elektrosmog
Endokrinní systém
Fytoterapie
Geopatie
Gynekologie
Homeopatika

Játra
Jedy z prostředí
Kostní dřeň / Krev
Metabolismus
Minerálně výživ. rovnováha
Neurologie
Oči
Onkologie / Chemoterapie
ORL
Ortomolekulární substance

Ortopedie
Ostatní patogeny
Paraziti
Plíce
Plísně
Podpůrné látky
Pohybový aparát
Radionuklidy, ionizující záření
Schüsslerovi soli

Srdce
Krevní oběh

Tradiční čínská medicína
Terapie drahými kameny
Urologie
Viry
Žaludek
Střeva
Slinivka

Nejedná se o léčbu a diagnostiku klasickou západní medicínou, ale o alternativní způsob, který ji při vzájemném respektování se a spolupráce účinně doplňuje. Tato metoda nenahrazuje ultrazvuk, rentgen, MTR a jiná vyšetření, proto nemůže být použita k potvrzení, vyvrácení či stanovení diagnózy charakterizující změny tkáně. Tato metoda nenahrazuje zdravotnickou péči. Biorezonance BICOM nepatří mezi metody běžně užívané v klasické medicíně v České republice.
error: Content is protected !!